KANCELARIA

PATENTOWA

Drogi Użytkowniku

 

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. „RODO”, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to będzie stosowane równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.

 

Spowodowało to konieczność dostosowania naszych usług do nowych przepisów. Proszę zapoznaj się ze szczegółowymi zapisami – klauzulami informacyjnymi, które znajdziesz w udostępnionym obok załączniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019.  All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt: AR COMPRINT

KANCELARIA

PATENTOWA

Drogi Użytkowniku

 

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. „RODO”, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to będzie stosowane równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.

 

Spowodowało to konieczność dostosowania naszych usług do nowych przepisów. Proszę zapoznaj się ze szczegółowymi zapisami – klauzulami informacyjnymi, które znajdziesz w udostępnionym obok załączniku.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019. 
All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt:
AR COMPRINT

KANCELARIA

PATENTOWA

Drogi Użytkowniku

 

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. „RODO”, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to będzie stosowane równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.

 

Spowodowało to konieczność dostosowania naszych usług do nowych przepisów. Proszę zapoznaj się ze szczegółowymi zapisami – klauzulami informacyjnymi, które znajdziesz w udostępnionym poniżej załączniku.

 

 

 

KANCELARIA  PATENTOWA

Drogi Użytkowniku

 

Pragniemy poinformować, że od 25 maja 2018 r. obowiązuje tzw. „RODO”, czyli Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE. Rozporządzenie to będzie stosowane równolegle we wszystkich państwach Unii Europejskiej i ma na celu uspójnienie zasad przetwarzania danych osobowych na tym obszarze.

 

Spowodowało to konieczność dostosowania naszych usług do nowych przepisów. Proszę zapoznaj się ze szczegółowymi zapisami – klauzulami informacyjnymi, które znajdziesz w udostępnionym poniżej załączniku.

 

 

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019. 
All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt: AR COMPRINT