KANCELARIA

PATENTOWA

Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie – której założycielem w 1990 r. był Andrzej Gołębniak – jest firmą rodzinną, prowadzoną przez małżeństwo rzeczników patentowych, wykonujących ten zawód od ponad 40 lat oraz ich córkę Barbarę Gołębniak-Kutzner. Wszyscy jesteśmy członkami Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Kancelaria funkcjonuje w obecnej formie organizacyjnej nieprzerwanie od 1993 r.

 

Zapewniamy kompleksową obsługę związaną z ochroną praw własności intelektualnej – wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych – przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Wykonujemy różnego rodzaju badania (badania stanu techniki, stanu ochrony prawnej konkretnych rozwiązań i dorobku konkretnych podmiotów, zdolności patentowej i ochronnej rozwiązań technicznych, zdolności rejestracyjnej znaków towarowych.

Zajmujemy się także ochroną nazw firm, problemami nieuczciwej konkurencji, sprawami spornymi przed Urzędem Patentowym RP i krajowymi Sądami Administracyjnymi i Cywilnymi, sporządzaniem opinii prawnych, listów ostrzegawczych, pozwów sadowych dotyczących praw własności intelektualnej, pertraktacjami miedzy stronami sporów itp.

Reprezentujemy klientów przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, sądami cywilnymi w sprawach spornych dotyczących praw własności przemysłowej.

Przygotowujemy pozwy, wnioski, odpowiedzi na pozwy i wnioski, pisma procesowe.

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie, sumienność i rzetelne, indywidualne podejście do każdej powierzonej nam sprawy. Przestrzegamy wartości etycznych oraz zasad przejrzystości, które pomogły nam zdobyć uznanie klientów.

Prowadzimy obsługę w szerokim zakresie, z różnych dziedzin techniki. Od chwili rozpoczęcia działalności kancelarii prowadziliśmy m.in. przed Urzędem Patentowym RP, z pozytywnym skutkiem ponad tysiąc spraw o uzyskanie praw ochronnych na znaki towarowe i kilkaset spraw o uzyskanie patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz kilkadziesiąt spraw spornych.

Aby należycie spełniać oczekiwania naszych klientów ciągle pogłębiamy naszą wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej przez udział w konferencjach i seminariach szkoleniowych, warsztatach, wykładach i na drodze studiowania najnowszej literatury fachowej. Sprawy trudne konsultujemy ze specjalistami będącymi autorytetami w dziedzinie ochrony własności przemysłowej.

 

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019.  All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt: AR COMPRINT

KANCELARIA

PATENTOWA

Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie – której założycielem w 1990 r. był Andrzej Gołębniak – jest firmą rodzinną, prowadzoną przez małżeństwo rzeczników patentowych, wykonujących ten zawód od ponad 40 lat oraz ich córkę Barbarę Gołębniak-Kutzner. Wszyscy jesteśmy członkami Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Kancelaria funkcjonuje w obecnej formie organizacyjnej nieprzerwanie od 1993 r.

 

 

Zapewniamy kompleksową obsługę związaną z ochroną praw własności intelektualnej – wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych – przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Wykonujemy różnego rodzaju badania (badania stanu techniki, stanu ochrony prawnej konkretnych rozwiązań i dorobku konkretnych podmiotów, zdolności patentowej i ochronnej rozwiązań technicznych, zdolności rejestracyjnej znaków towarowych.

Zajmujemy się także ochroną nazw firm, problemami nieuczciwej konkurencji, sprawami spornymi przed Urzędem Patentowym RP i krajowymi Sądami Administracyjnymi i Cywilnymi, sporządzaniem opinii prawnych, listów ostrzegawczych, pozwów sadowych dotyczących praw własności intelektualnej, pertraktacjami miedzy stronami sporów itp.

Reprezentujemy klientów przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, sądami cywilnymi w sprawach spornych dotyczących praw własności przemysłowej.

Przygotowujemy pozwy, wnioski, odpowiedzi na pozwy i wnioski, pisma procesowe.

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie, sumienność i rzetelne, indywidualne podejście do każdej powierzonej nam sprawy. Przestrzegamy wartości etycznych oraz zasad przejrzystości, które pomogły nam zdobyć uznanie klientów.

Prowadzimy obsługę w szerokim zakresie, z różnych dziedzin techniki. Od chwili rozpoczęcia działalności kancelarii prowadziliśmy m.in. przed Urzędem Patentowym RP, z pozytywnym skutkiem ponad tysiąc spraw o uzyskanie praw ochronnych na znaki towarowe i kilkaset spraw o uzyskanie patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz kilkadziesiąt spraw spornych.

Aby należycie spełniać oczekiwania naszych klientów ciągle pogłębiamy naszą wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej przez udział w konferencjach i seminariach szkoleniowych, warsztatach, wykładach i na drodze studiowania najnowszej literatury fachowej. Sprawy trudne konsultujemy ze specjalistami będącymi autorytetami w dziedzinie ochrony własności przemysłowej.

 

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019. 
All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt:
AR COMPRINT

KANCELARIA

PATENTOWA

KANCELARIA  PATENTOWA

Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie – której założycielem w 1990 r. był Andrzej Gołębniak – jest firmą rodzinną, prowadzoną przez małżeństwo rzeczników patentowych, wykonujących ten zawód od ponad 40 lat oraz ich córkę Barbarę Gołębniak-Kutzner. Wszyscy jesteśmy członkami Polskiej Izby Rzeczników Patentowych, Kancelaria funkcjonuje w obecnej formie organizacyjnej nieprzerwanie od 1993 r.

Zapewniamy kompleksową obsługę związaną z ochroną praw własności intelektualnej – wynalazków, wzorów użytkowych, wzorów przemysłowych, znaków towarowych – przed Urzędem Patentowym RP (UP RP), Urzędem Unii Europejskiej ds. Własności Intelektualnej (EUIPO), Europejskim Urzędem Patentowym (EPO) oraz Biurem Międzynarodowym Światowej Organizacji Własności Intelektualnej (WIPO).

Wykonujemy różnego rodzaju badania (badania stanu techniki, stanu ochrony prawnej konkretnych rozwiązań i dorobku konkretnych podmiotów, zdolności patentowej i ochronnej rozwiązań technicznych, zdolności rejestracyjnej znaków towarowych.

Zajmujemy się także ochroną nazw firm, problemami nieuczciwej konkurencji, sprawami spornymi przed Urzędem Patentowym RP i krajowymi Sądami Administracyjnymi i Cywilnymi, sporządzaniem opinii prawnych, listów ostrzegawczych, pozwów sadowych dotyczących praw własności intelektualnej, pertraktacjami miedzy stronami sporów itp.

Reprezentujemy klientów przed Urzędem Patentowym RP, sądami administracyjnymi, sądami cywilnymi w sprawach spornych dotyczących praw własności przemysłowej.

Przygotowujemy pozwy, wnioski, odpowiedzi na pozwy i wnioski, pisma procesowe.

Naszym atutem jest wieloletnie doświadczenie, sumienność i rzetelne, indywidualne podejście do każdej powierzonej nam sprawy. Przestrzegamy wartości etycznych oraz zasad przejrzystości, które pomogły nam zdobyć uznanie klientów.

Prowadzimy obsługę w szerokim zakresie, z różnych dziedzin techniki. Od chwili rozpoczęcia działalności kancelarii prowadziliśmy m.in. przed Urzędem Patentowym RP, z pozytywnym skutkiem ponad tysiąc spraw o uzyskanie praw ochronnych na znaki towarowe i kilkaset spraw o uzyskanie patentów na wynalazki, praw ochronnych na wzory użytkowe i praw z rejestracji wzorów przemysłowych oraz kilkadziesiąt spraw spornych.

Aby należycie spełniać oczekiwania naszych klientów ciągle pogłębiamy naszą wiedzę w zakresie ochrony własności przemysłowej przez udział w konferencjach i seminariach szkoleniowych, warsztatach, wykładach i na drodze studiowania najnowszej literatury fachowej. Sprawy trudne konsultujemy ze specjalistami będącymi autorytetami w dziedzinie ochrony własności przemysłowej.

 

© Kancelaria Patentowa A.J. Gołębniakowie, 2019. 
All rights reserved

POLITYKA PRYWATNOŚCI

 

projekt: AR COMPRINT